Välkommen

Så möts vi Du och jag Här och nu Jag älskar att skriva. Älskar mötet mellan människan och pennan. Förtroendet. Kunskapen som inhämtas. Löftet om att pennan skall förmedla det du vill säga. Älskar utmaningen. Tomheten innan pennan när pappret. Saknaden av ord. Stillheten. Och sen lösningarna. En pusselbit som läggs till nästa och tillsammans […]